Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Kostnaderna för försäkringsbedrägerier uppgår varje år till cirka 2,5- 5 miljarder kronor. Detta drabbar ärliga kunder genom höjda försäkringspremier.

Försäkringsbedrägeri
Varje år hanterar den svenska försäkringsbranschen ungefär 3  miljoner skadeärenden och betalar ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör minst 5 procent av dessa utbetalningar.

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt med att upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier för att kunna skydda alla ärliga försäkringstagare mot höga premier.

Utredning av misstänkta försäkringsbedrägerier

Under 2019 genomförde utredningsavdelningarna på de försäkringsbolag som har kundavtal med Larmtjänst 7588 utredningar av misstänkta försäkringsbedrägerier. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av cirka 515 miljoner kronor. Larmtjänst tillhandahåller vissa branschgemensamma utredningstjänster såsom fordonsanalyser, brandtekniska utredningar, dokumentanalyser och utredningar i utlandet. Utredningsåtgärderna ökar möjligheten  att avslöja bedrägeriförsök och säkerställa att rätt ersättning betalas ut till försäkringstagaren.

Få polisanmälningar leder till åtal

Totalt under 2019 polisanmäldes 417 försäkringsbedrägerier. Av 417 polisanmälningar kom 335 från försäkringsbolagen. Trots att försäkringsbolagen enbart polisanmäler väl styrkta fall och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman är det enbart en fjärdedel av polisanmälningarna som leder till åtal.

- Det är ett problem att så många polisanmälda försäkringsbedrägerier läggs ner. Av den orsaken polisanmäler försäkringsbolagen endast en liten andel av de bedrägerier som faktiskt upptäcks, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

För att utreda varför så få polisanmälningar går vidare till åtal har försäkringsbranschen tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort en studie studie som tar sikte på den urvalsprocess som sker genom hela kontroll- och rättskedjan.

"Försäkringsbedrägerier - en selektionsstudie"

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Försäkringsbedrägerier handlar inte enbart om organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Även enskilda individer ägnar sig åt försäkringsbedrägerier. I en attitydsundersöknings som Larmtjänst gjorde i slutet av 2018 svarade 6 procent att de medvetet kan tänka sig att öka värdet på det de försäkrat och eller att lägga till påhittade föremål för att få ut mer pengar från sitt försäkringsbolag.  Studien visade även att försäkringstagarna blivit allt mindre förlåtande till försäkringsbedrägerier och nästan varannan person kan tänka si att anmäla en person som begått ett bedrägeri. 

- Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta faktiskt är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är alla ärliga kunder som drabbas av bedrägerierna så som höjda premier, säger Mats Galvenius.

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2019 slutgiltig3.pdf

 

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här