Tillbaka

Internationella stöldligor

14 juli 2014
Försäkringsbranschen ser tydliga tecken på att organiserade kriminella nätverk ligger bakom allt fler stölder och bedrägerier. Genom låg upptäcksrisk och korta straffpåföljder är Sverige ett attraktivt land för den organiserade brottsligheten.

Internationella stöldligor

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mellan 6-8 miljarder kronor till orsak av exempelvis rån, stölder och överfall. Samtidigt ökar bedrägerierna kraftigt och har blivit en lukrativ verksamhet för kriminella nätverk. 

Internationella stöldligor står enligt polisens uppgifter för ungefär hälften av alla bostadsinbrott. De ägnar sig även åt åldringsbrott, butiksstölder, fickstölder, fordons- och bildels­stölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder och inbrott på byggarbetsplatser. Värdet av det stöldgods som förs ut ur landet uppgår till flera miljarder kronor årligen. Det finns ingenting som tyder på att de internationella stöldligornas verksamhet minskar i omfattning. Tvärtom. 

Påverkar tryggheten i samhället

De internationella stöldligornas härjningar orsakar samhällskostnader som vida överstiger värdet av det stulna godset. Bakom varje stöld finns ett brottsoffer och ligornas framfart bidrar till försämrad trygghet och en urholkning av tilliten i samhället. För att vända utvecklingen krävs uthålliga insatser som på ett tydligt sätt förändrar ligornas kalkyler genom att bidra till ökad upptäcktsrisk och kännbara straff. Endast på detta sätt kan vi få ligorna att välja bort Sverige. 

Polisen konstaterar att effektivt arbete för att motverka stöldligorna kräver ökad närvaro vid hamnar och gränspassager. Allt stöldgods förs i princip ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron. En kontinuerlig och strategisk övervakning av dessa utförselpunkter skulle öka upptäcktsrisken markant.

Bättre samverkan med rättsvårdande myndigheter

Organiserad brottslighet är ett växande problem som slår hårt mot försäkringsbranschen och dess kunder. Försäkringsbranschen vill därför att näringslivet involveras i de samverkansgrupper mot organiserad brottslighet som idag finns mellan ett tiotal myndigheter. Privata aktörer har också kunskap och information som är värdefull i denna kamp. Exempelvis har försäkringsbolag stor kunskap om brottstrender och tillvägagångssätt.

- En strukturerad inhämtning och analys av sådan information skulle vara värdefull både för att förebygga brott och för att klara upp fler brott. Ett lagreglerat och systematiskt informationsutbyte skulle vara ett effektivt sätt att motverka den organiserade brottsligheten, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Strängare tillämpning av straffskalan

Straffskalorna för stöld och bedrägeri är redan i dag ändamålsenliga. Grov stöld och grovt bedrägeri kan ge sex års fängelse men tyvärr är praxis att domstolarna endast tillämpar den lägre delen av straffskalan. Det är relativt sällan bedrägerier leder till annat än villkorlig dom även när det gäller storskaliga och organiserade bedrägerier. Därför behövs en strängare tillämpning av straffskalan.

 

Uppdaterad: 2023-03-16 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet