Tillbaka

Kontaktsskapande och lobbyarbete

28 februari 2014
Larmtjänst ska fungera som ett informationsnav för försäkringsbranschen vad gäller försäkringsrelaterad brottslighet. Larmtjänst har därför ett brett kontaktnät med myndigheter, företag och branschorganisationer, både nationellt och internationellt.

Larmtjänst företräder den svenska försäkringsbranschen vad gäller samverkan mot försäkringsrelaterad brottslighet. Vi är kontakten mellan myndigheter och försäkringsföretag och ingår i olika grupperingar med exempelvis Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att bekämpa organiserad brottslighet. Ytterligare samverkansgrupper finns med finansbolag, banker och hyrbilsbranschen. Larmtjänst företräder därutöver Svensk Försäkring i de grupperingar rörande försäkringsrelaterad brottslighet som finns inom ramen för den europeiska branschorganisationen Insurance Europe samt gentemot de nordiska systerorganisationerna.

NÄRA SAMARBETE MED POLISEN

Ett nära samarbete med Polisen är viktigt. I takt med de organiserade stöldligornas framfart har Larmtjänsts samarbete med Polisen fördjupats. Vi lägger betydande resurser på att följa aktuella stöldtrender, vilket görs genom kartläggning och analys av statistik. Denna information förser vi sedan Polisen med. Vid riktade polisinsatser eller vid beslag av stöldgods hjälper vi även till med exempelvis identifieringar.

GODA RELATIONER MED GENERALAGENTERNA

En nära samverkan med tillverkare och generalagenter är mycket viktig för Larmtjänsts arbete. Genom goda relationer kan vi få tillgång till viktig information som kan vara till hjälp vid identifieringar och vid arbetet med att minska exempelvis bil- och båtstölder. Noterar vi ett nytt stöldmodus eller ser en ökning av antalet stölder av specifika fabrikat och modeller vidareförmedlar vi denna information till tillverkare och generalagenter så att de kan vidta åtgärder.

GENOMFÖR UTBILDNINGSINSATSER

Larmtjänst arbetar aktivt med kompetensutveckling i branschen och genomför årligen specialiserade utbildningar och seminarier, främst inom fordonstekniska frågor. Utbildningsinsatserna är i huvudsak riktade till försäkringsföretagens utredare.

Larmtjänst erbjuder även utbildningsinsatser till Polishögskolorna för att belysa försäkringsrelaterad brottslighet och stöldtrender.

LOBBYARBETE MOT FÖRSÄKRINGSRELATERAD
BROTTSLIGHET

Larmtjänst arbetar med olika aktiviteter för att påverka myndigheter att prioritera insatser mot försäkringsrelaterad brottslighet så som stölder och bedrägerier. Genom att aktivt bedriva ett lobbyarbete vill vi åstadkomma förändringar i lagstiftningen, förändrade attityder hos allmänheten och en högre prioritet för att bekämpa denna brottslighet hos polis och rättsväsende. I arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier är attitydförändringar hos allmänheten en särskilt viktig del.

Lobbyarbetet sker genom exempelvis debattartiklar och seminarier samtidigt som vi deltar vid olika sammanhang där beslutfattare finns. En viktig komponent i vårt lobbyarbete är våra sammanställningar och analyser av den branschgemensamma statistiken.

Lobbyarbetet sker även genom samverkansprojekt tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet