;

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och
försäkringsföretaget, där försäkringsföretaget vid skaderegleringen bör kunna utgå
från att försäkringstagarens uppgifter är riktiga. Erfarenheten visar att det
förekommer att försäkringstagare lämnar oriktiga uppgifter i bedrägligt syfte.
Försäkringsbranschen har i likhet med andra samhällsviktiga funktioner ett ansvar
att förebygga brott och skydda försäkringstagarnas intressen.

Mot denna bakgrund är det viktigt att försäkringsföretagen aktivt arbetar för att
upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier. Försäkringsbranschens utredningsverksamhet är således försäkringsbranschens bidrag till att ta ansvar för att
samhällets normer och lagar upprätthålls.

Rekommendation för försäkringsföretagens utredningsverksamhet - 1 juli 2023.pdf

Antagen av Svensk Försäkrings styrelse och  träder i kraft 1 juli 2023. 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.