Tillbaka

Försäkringsbedrägerier

25 februari 2021
Från arrangerade olyckor till överdrivna skadeanspråk -försäkringsbedrägerier är inte bara ett brott mot försäkringsbolagen, utan mot alla ärliga kunder vars premier påverkas. Ta del av hur Larmtjänst och försäkringsbranschen arbetar för att avslöja och förhindra dessa bedrägerier, och hur du som individ kan bidra till en mer rättvis och hållbar försäkringskultur.

Under senare år har den organiserade brottsligheten alltmer fokuserat på ersättningar från de offentliga välfärdssystemen och försäkringsbolagen. Försäkringsbranschen har därför intensifierat sitt arbete för att motverka försäkringsbedrägerier. Varje år avböjer försäkringsbolagen att betala ut skadeersättning om drygt en halv miljard kronor efter att man har genomfört en bedrägeriutredning. Tyvärr är försäkringsbedrägerier ett brott med högt mörkertal. De svenska skadeförsäkringsbolagen hanterar årligen över 3 miljoner skadeärenden och betalar ut cirka 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör minst 5–10 procent av dessa utbetalningar, vilket motsvarar ca 3,5–7 miljarder kronor.

I januari 2024 genomförde Larmtjänst en attitydsundersökning via Novus. Resultaten visade att drygt fyra av tio personer anser att försäkringsbedrägerier är ett mycket allvarligt brott. Dessutom skulle drygt sex av tio personer inte medvetet öka värdet på det de har försäkrat för att få ut mer pengar, och 34 procent skulle polisanmäla ett misstänkt försäkringsbedrägeri om de kunde vara helt anonyma. Majoriteten (75 %) tyckte också att det var viktigt att försäkringsbolagen arbetade med utredningar för att förhindra försäkringsbedrägerier. Läs hela undersökningen här>>>

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Kort och gott - det är stöld. Vi accepterar inte stöld i butiker eller på arbetsplatser, det är inte heller okej att stjäla från försäkringsbolagen genom att uppge felaktig information.

Här är några exempel på vad försäkringsbedrägeri kan innebära:

  • Överdrivna skadekrav: När någon medvetet överdriver värdet på det som har stulits eller gått sönder för att få en högre ersättning.
  • Felaktiga uppgifter: Att medvetet lämna oriktiga uppgifter när man tecknar en försäkring.
  • Mobilbedrägeri: Att förstöra sin mobiltelefon med avsikt för att sedan använda försäkringsersättningen för att köpa en nyare modell.
  • Arrangerade olyckor: Att iscensätta en trafikolycka med en trasig bil som inte går att sälja, för att få ut ersättning från försäkringen.
  • Ljuga om sjukhusbehandling:  Att åka utomlands för en skönhetsoperation och få kliniken att skriva på kvittot att det handlade om en akut sjukhusbehandling under semesterresan.
  • Medvetet skaffa sig lägre premie: Att inte beskriva sin försäkringshistorik eller sitt beteende på ett korrekt sätt för att få en för låg premie i förhållande till den risk som personen har att råka ut för något.

- Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta faktiskt är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är alla ärliga kunder som drabbas av bedrägerierna så som höjda premier, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Vem begår ett försäkringsbedrägeri?

En analys av bakgrundsvariabler vid misstänkta försäkringsbedrägerier visar att män (66 %) är tydligt överrepresenterade jämfört med kvinnor (34 %) även om man tar hänsyn till att det finns fler män än kvinnor bland försäkringstagarna för vissa försäkringskategorier, t.ex. för motorfordonsförsäkringar. En analys av den geografiska fördelningen visar att andelen misstänkta försäkringsbedrägerier i polisregion Syd och Väst är något överrepresenterade i förhållande till befolkningsandelen. Andelen avslöjade bedrägeriförsök i polisregion Nord är istället lägre än befolkningsandelen i regionen. Skillnaderna kan i viss mån spegla vilka resurser försäkringsbolagen lägger på att utreda försäkringsbedrägerier i olika delar av landet. 

Misstänkta försäkringsbedrägerier

Försäkringsbolagen gör utredningar när de har misstankar att något inte står rätt till.   

Under 2023 genomförde försäkringsbolagen 9979 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att avböja skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor varav branschen gjorde 576 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier. Under de senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal.

- Försäkringsbolagen polisanmäler enbart ärenden som genomgått en grundlig utredning och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman. Av den anledningen anser vi att andelen polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri som leder till åtal och fällande dom är anmärkningsvärt låg, säger Mats Galvenius.

Bedrägerier sätter idén med försäkringar ur spel

Försäkringar spelar en avgörande roll i samhället, men deras effektivitet undermineras när kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning. Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier för att skydda alla ärliga försäkringstagare från onödigt höga premier.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet