Tillbaka

Larmtjänst historia

05 februari 2013
Larmtjänsts verksamhet registrerades 1961 och startades sedan upp 1962 på initiativ av sakförsäkringsbolagen och hette till en början Larmcentralen AB. 1964 byter verksamheten namn till Larmtjänst AB. Verksamheten har då serviceområden såsom fastighetslarm, inbrottslarm och driftslarm. Utryckningsuppdrag och bilbärgning hör till huvudsysslan och man förfogar över 2000 bärgningsbilar och 500 ambulanser.

60-talet

Verksamheten startas upp på initiativ av sakförsäkringsbolagen. Namnet är Larmcentralen AB och ska erbjuda försäkringstagarna en riksomfattande organisation för förmedling av larm för olika hjälpbehov. Främst är larmen koncentrerade på bilräddningsområdet.

Efter några år byter företaget namn till Larmtjänst AB. Verksamheten har då serviceområden såsom fastighetslarm, inbrottslarm och driftslarm. Utryckningsuppdrag och bilbärgning hör till huvudsysslan och man förfogar över 2000 bärgningsbilar och 500 ambulanser. Larmtjänst har som mest 136 anställda.

70-talet

Under sjuttiotalet upptäcker man att det förekommer organiserade kriminella aktiviteter riktade mot försäkringsbranschen, framförallt på fordonssidan, då ligor specialiserar sig på att ”slakta” bilar. Därför tillsätter man en utredningsenhet som snabbt får framgång.

Några år senare tillkommer även Restvärdesräddningen i verksamheten. Restvärdesräddningen har till syfte att säkra egendom i samband med exempelvis brand-, vatten- och naturskador. Restvärdesräddningen ingår i Larmtjänst under cirka 30 år för att därefter föras över till Svenska Brandskyddsföreningen.

80-talet

I början av åttiotalet lyfts larmförmedlingen ut från verksamheten och läggs över på SOS Alarm. Detta innebär en omvälvande förändring då larmförmedling tidigare har utgjort företagets främsta uppgift.

Framgångsrik utredningsverksamhet

1987 avslöjar utredningsenheten den stora billigan i Köping. Nära tjugo misstänkta grips och huvudmännen binds till ett 70-tal bilstölder. Ligan har även planerat stöd av ytterligare ett hundratal fordon. Gärningsmännen döms till mångåriga fängelsestraff och höga skadestånd.

90- talet

Efter 26 års verksamhet bestämmer sig styrelsen 1991 att avveckla Bärgningskåren. Bärgningsmarknaden måste strukturera sig själv och försäkringsbolagen bör fritt upphandla bärgningstjänster. Bilbärgningsuppdragen blir under nittiotalet inte längre är en del av Larmtjänst.

2000-talet

Restvärdesräddningen som varit en del i verksamheten sedan 30 år övertas av Svenska Brandskyddsföreningen. Kvar är nu endast utredningsenheten som utvecklas efter försäkringsbranschens behov och krav.

Den huvudsakliga kompetensen i verksamheten ligger inom bilar, båtar, entreprenadmaskiner och andra fordon. Verksamheten kan delas in i följande verksamhetsområden: godsåterfinnande, kontaktskapande, utlandsutredarverksamhet och tillhandahålla stöd och verktyg för utredningar. Under 2000-talet börjar Larmtjänst även aktivt jobba med att dokumentera stöldmodus för att skapa större förståelse för hur bilar stjäls. Det görs även ett aktivt arbete med att utveckla en unik databas över stulna båtar och båtmotorer. 

2010 och fram till idag

Den fortsatta förändringen i verksamheten gör att Larmtjänst definitivt ser annorlunda ut idag än för 60 år sedan då allt började. Under den här tiden börjar Larmtjänst erbjuda kriminaltekniska tjänster i form av inbrotts- och brandplatsundersökningar samt dokumentanalyser och nyckelanalyser. Larmtjänst lanserar även tipsfunktionen Stöldtipset för att öka antalet tips från allmänheten samt startar upp Larmtjänstpodden för att belysa försäkringsrelaterad brottsligheten. Det internationella arbetet blir allt viktigare då de internationella stöldligorna härjar i Sverige.

2021 skaffar Larmtjänst brandhunden Nogger som ska hjälpa till vid utredning av bränder.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet