Tillbaka

Sammanfattning av bedrägerirapporten 2023

25 april 2024
  • Försäkringsbetydelse: Försäkringar hjälper till att dela på risker inom ett kollektiv, vilket skyddar individer från ekonomisk katastrof vid oförutsedda händelser.
  • Bedrägeriproblem: Försäkringslösningar hotas av individer och kriminella nätverk som missbrukar systemet för egen vinning, vilket leder till högre premier för ärliga kunder.
  • Brottsvinster: Brottsvinster från försäkringsbedrägerier är nästan dubbelt så stora som de från narkotikahandeln, med en stor del som går till organiserad brottslighet.
  • Utredningsarbete: Försäkringsföretagen genomför utredningar för att upptäcka misstänkta bedrägerier och stoppa felaktiga utbetalningar.
  • Branschinsatser: Försäkringsbranschen har intensifierat sitt arbete mot bedrägerier genom årliga kontrollaktiviteter och granskning av manipulerade underlag.
  • Rättsväsendets roll: Effektiv bekämpning av försäkringsbedrägerier kräver ingripande från rättsväsendet och bättre samarbete mellan offentliga aktörer och försäkringsföretag.
  • Mörkertal: En uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör 5–10 procent av utbetalningarna, vilket motsvarar 3,5–7 miljarder kronor årligen.
  • Straffskalan: Domstolarna tenderar att tillämpa den lägre delen av straffskalan för försäkringsbedrägerier, vilket ofta resulterar i villkorlig dom och böter.
  • Allmänhetens attityder: En enkätundersökning visar att majoriteten anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott och att det är viktigt att försäkringsbolagen arbetar med utredningar.
  • Polisanmälningar: Under 2023 polisanmäldes 665 försäkringsbedrägerier, men det är en liten andel av alla bedrägerier som faktiskt anmäls.
Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet